Zarządzanie zamówieniami

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarządzanie zamówieniami klienta od przyjęcia zamówienia po fakturowanie

Zarządzanie zamówieniami (Order Management) obejmuje wszystkie funkcje rejestracji zamówień i fakturowania, które dotyczą produktów klienckich w papierni. Zapewnia pełny wgląd w proces produkcji i przyjazne dla użytkownika narzędzia łatwego śledzenia zamówień.

Rozwiązanie to zostało stworzone właśnie dla przemysłu papierniczego i jest w pełni zintegrowane z modułami Production Management, Quality Management i Production Planning.

Główne funkcje programu obejmują:

  • Wprowadzanie zamówień na masę włóknistą, bele, arkusze lub dostawę z magazynu
  • Obsługę profili firmowych włącznie z danymi sprzedaży poszczególnym klientom, profilami cenowymi, rejestrami regulacji i domyślnymi odbiorcami
  • Kontrola zapewniająca terminową realizacją wprowadzonych zamówień; ATP – Available To Promise (dostępne zapasy), CTP – Capacity To Promise (dostępne możliwości produkcyjne) i STP – Semi-finished To Promise (dostępne półprodukty). Ta ostatnia kontrola przydzieli surowce do zamówienia końcowego i jest wykorzystywana na przykład w procesach formowania arkuszy.
  • Przeglądy przedstawiające stan zamówień złożonych, planowanych, realizowanych, dostarczonych i fakturowanych oraz stany magazynowe
  • Funkcje fakturowania do obsługi faktur i not kredytowych
  • Automatyczne tworzenie dokumentacji, odbywające się okresowo lub na życzeni 
Loading documents
Select region / language