Rozbudowa, aktualizacje i modernizacje

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Rozszerzyć funkcjonalność i przedłużyć żywotność sprzętu


Wiele produktów ABB funkcjonuje od 20 lat lub dłużej, jednak gdy produkt osiąga koniec okresu przydatności, grupa ABB pomaga fabrykom w płynnym przejściu na nowy sprzęt i oprogramowanie. 

Przez cały cykl życia produktu pracujemy nad dostarczaniem rozwiązań, które poszerzają funkcjonalność i wydłużają żywotność urządzeń, przy zachowaniu podstawowej inwestycji klientów. Doradzając producentom papieru w związku z ich potrzebami technologicznymi, alternatywnymi rozwiązaniami i nowymi technologiami, uwzględniamy też ich przyszłe zapotrzebowania techniczne (inżynierskie). W oparciu o bieżące wymagania i stan urządzeń zespoły migracyjne ABB zalecają i w porę opracowują ekonomiczne koncepcje, które skutecznie zająmują się rozwiojem możliwości i spełnianiem wymagań rynkowych.

ABB oferuje możliwość objęcia zakupem aktualnych wersji materiałów i związanych z nimi usług instalacyjnych w ramach umowy serwisowej. Assured Performance Agreement zapewnia wstępnie ustalone zniżki i równe miesięczne opłaty za wartość usług rozwiniętego serwisu.

Subskrypcja oprogramowania Automation Sentinel – aktywne zarządzanie poprawkami oprogramowania. Zapewnia wszystkie wersje, poprawki i aktualizacje programów publikowane podczas okresu subskrypcji. 

Evolution plan z corocznymi aktualizacjami – Uzupełniające usługi planowania ewolucji systemu przez cały okres użyteczności zasobów systemów sterowania. 

Najważniejsze informacje [EN]

Select region / language