Usługa obrazowania wstęgi

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Usługi proaktywne zapewniające maksymalną dostępność

Model zarządzania cyklem życia ABB Web Imaging Solution (rozwiąznie obrazowania wstęgi) zapewnia aktywne usługi służące maksymalnej dostępności i dokładności działania urządzeń w trakcie całego cyklu życia produktu. Model cyklu życia ABB zapewnia dobrze zorganizowane środki zarządzania różnymi generacjami rozwiązań obrazowania wstęgi. Dzięki wsparciu pełnego cyklu życia klient zawsze będzie świadom istnienia planów wsparcia dla jego cennych zasobów.

ABB ma największy zespół serwisowy spośród wszystkich dostawców rozwiązań obrazowania wstęgi; inżynierowie serwisu z tego zakresu są dostępni na całym świecie przez całą dobę.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat usługi cyklu życia ABB Web Imaging Solution prosimy o kontakt z miejscowym przedstawicielem ABB lub zapoznanie się z broszurami i opisami technicznymi dostępnymi w sekcji materiałów do pobrania.

Loading documents
Select region / language