Bättre kontroll och förbättrad drift för Södra Cell Mörrum med ABB Quality Control System

Södra Cell Mörrum i Blekinge är ett av Södras tre massabruk som producerar 300 000 ton barrpappersmassa och 170 000 ton dissolvingmassa av lövved per år. Södra är Sveriges största skogsägarförening med fler än 50 000 familjeskogsbrukare som medlemmar och en världsledande industri som förädlar skogsråvaran till förnybara produkter som massa, timmer, byggsystem, flytande bioprodukter och energi.

Södra Cell Mörrum

När man mötte problem med sitt äldre kvalitetskontrollsystem i massatorkmaskinerna för TM1 och TM2 vände sig Södra Cell till ABB för att hitta en lösning för att förbättra tillgänglighet, kvalitet och prestanda i sitt bruk i Mörrum. 

Bruket i sig hade ett föråldrat system och stod inför många utmaningar, bland annat dålig kvalitet på analyserna och minskade processkontroller. Livscykelhantering hade också blivit en utmaning på grund av brist på reservdelar och support, och operatörerna stod inför ineffektivitet med ånganvändning och noggrannhet i mätningarna.

I sin strävan efter bättre kontroll och insikt i sin kvalitetskontroll och sina processer valde Södra Cell i Mörrum att uppgradera till ABB:s kvalitetskontrollsystem, Quality Controll System, (QCS) för båda massatorkmaskinerna. I sin tur är det integrerat med processkontrollsystemet 800xA-systemet som täcker hela anläggningen, inklusive ytterligare kontroller och mätningar av ytvikt och fukthalt.

En av de komplexiteter som behövde beaktas under projektgenomförandet var integrationen med äldre ställdon från tredje part, och att göra de anslutningar som krävs för att ansluta de äldre korsriktade kontrollenheterna till det nya QCS-systemet från ABB.

Dela sidan

Framtidssäkra verksamheten

ABB valdes tack vare vår globala expertis och servicekapacitet, samt demonstrationen av tidigare framgångsrika implementeringar av QCS. Dessutom kan ABB ta ett helhetsgrepp utifrån installerad bas, och bruksövergripande ha ett strategiskt förhållningssätt kring Södras processkontrollsystem, både för bruket i Mörrum men också för andra systerbruk. Södra litade på vårt QCS-expertteam och deras kunskap om att leverera smidig driftsättning och förstå verksamhetens processer.

Den nya QCS-lösningen installerades på TM1 2021, med ytterligare en skanner installerad på TM2 i mars 2023, för ytvikts- och fuktmätningar.

Nyckelfaktorer för en framgångsrik driftsättning var att kunna implementera kontroller av utspädningsaktuatorer från tredje part i inloppslåda och profilerare som kan styra och optimera baserat på ytvikt och fuktmätningar. Livscykelhantering genom reservdelar och teknisk support var också avgörande för projektet, och framtidssäkring av brukets verksamhet.

Ett gott samarbete mellan ABB:s ingenjörer och bruksoperatörer har lett till en framgångsrik lösning av integrationen mellan den nya QCS och relevant programvara och instrument.

"Det nya ABB-systemet är den största förändringen för brukets operatörer sedan maskinstarten 1962. Tack vare ABB:s utbildning, service och support har våra operatörer kunnat anpassa sig sömlöst, och vi upplever nu bättre körbarhet, mer kontroll och betydande energibesparingar."

 


Lennart Willander,
Produktionschef TM1 & TM2, Södra Cell Mörrum

Bättre kontroll och högre kvalité

Där operatörerna på bruket tidigare var tvungna att göra manuella justeringar har ABB:s QCS gett bättre kontroll över pappersmaskinen, vilket säkerställer högre produktionskvalitet, färre driftstopp och möjlighet att genomföra snabbare produktionsförändringar med bibehållen hög produktionskvalitet. Sedan implementeringen har bruket upplevt en minskning av plåtbrott, bättre körbarhet för maskinen och färre kassationer, vilket förbättrar effektiviteten i hela processen.

Operatörerna har nu tillgång till automatiska sortändringar och kan snabbare och enklare göra de ändringar som behövs för att korrigera kvalitetsproblem och säkerställa hög prestanda. Sedan implementeringen i mars 2023 har bruket endast behövt göra en manuell justering, där tidigare manuella justeringar skedde nästan dagligen. Att ha QCS-systemet integrerat i anläggningens övergripande DCS ger ett enhetligt gränssnitt och förbättrar operatörens effektivitet.

Förbättrad styrning av integrerade ställdon säkerställer också att bruket har mer exakta korsriktningskontroller och mer tillförlitliga mätningar, vilket sparar tid och energi för sensorkalibrering och optimering.

ABB:s QCS ger också ångbesparingar och kan ge en uppskattad minskning av produktionsförluster med 2 procent, vilket kan motsvara en minskning med 1100 ton koldioxidutsläpp för varje maskin årligen.

Att leverera omfattande utbildning och support till brukets operatörer säkerställde en framgångsrik implementering och förtroende för den stora operativa förändringen som implementeringen innebar.

Samarbete och support

"Ett nära samarbete med alla i Södra Cell-teamet har varit nyckeln till framgång. Det har varit mycket tillfredsställande att se att målen med att öka produktkvaliteten och körbarheten, men även att underlätta med smidigare sortbyten har uppnåtts över förväntan hos Södra.


Jacob Sunqvist, QCS säljspecialist, ABB 

"Det nya ABB-systemet är den största förändringen för brukets operatörer sedan maskinstarten 1962. Tack vare ABB:s utbildning, service och support har våra operatörer kunnat anpassa sig sömlöst, och vi upplever nu bättre körbarhet, mer kontroll och betydande energibesparingar."Lennart Willander, Produktionschef TM1 & TM2, Södra Cell Mörrum

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language