Elektrifiering

Elektrifieringslösningar för lönsamhet, funktionalitet och miljövänlighet 


ABB är erkänt ledande inom kraftteknologin. Lönsamhet, funktion, kvalitet och tillförlitlighet samt miljökompatibilitet är de fem kundbehov där ABB kan erbjuda de bästa elektrifieringslösningarna.

Vill du ha produktinformation eller service?

Kraftdistribution
Processelektrifiering
Elunderhåll

För kraftdistribution erbjuder ABB::
 • Tjänster för nätverksberäkning och dimensionering
 • Transfomatorsstationer och stamnät
 • Understationer och krafttransformatorer
 • Ställverk
 • Skyddssystem
 • System för nätverksstyrning

För processelektrifiering erbjuder ABB:

 • Nätverkskonfiguration och design
 • Ställverk, låg och mellan spänning
 • Distributionstransformatorer
 • Motorer
 • Frekvensomriktare
 • Installationsmaterial
 • Byggnadselektrifiering
 • Belysning
Elunderhåll

Ett omfattande elektrifieringsprojekt kräver att mängder av uppgifter koordineras och utförs på ett professionellt sätt. Professionell projektledning gör att det lyckas. ABB:s projektledare har lång erfarenhet och full kontroll över varje detalj i projektet.

Högt kvalificerad ABB-personal säkerställer att projektet löper smidigt och effektivt från installation till uppstart. Kundutbildning på plats och i ABB:s utbildningscenter säkerställer att operatörerna kan dra maximal nytta av produkter och system.

Eftermarknadstjänster
ABB förser sina kunder med tjänstelösningar för drift, underhåll och optimering av bruket.

Du har tillgång till våra globala kunskaper lokalt. ABB finns i över 40 stora massa- och pappersländer.

Genom hela livscykeln satsar ABB på att optimera elektrifieringslösningarnas prestanda genom att kontinuerligt förbättra och utöka tjänsterna. Vi på ABB vet att nyckeln till att erbjuda högsta servicenivå är att kunna reagera på kortast möjliga tid med högt kvalificerade ingenjörer. 
Loading documents
Select region / language