Kemikaliehantering

Globalt erbjudande med innovativa lösningar

Dessa komplexa installationer är utformade för att optimera användningen av kemikalier. De skapar mervärde för baspappret genom att öka kvaliteten, samtidigt som de uppfyller alla tekniska krav på till exempel tryckbarhet och ljushet och förbättrar maskinens driftsegenskaper.

Vi tillhandahåller innovativa lösningar för hantering av kemikalier, lagring av råvaror, pulveröverföring, spridning, tillredning, blandning, filtrering, rengöring av rör samt kompletta styr- och övervakningssystem för anläggningsprocesser, antingen som fristående utrustning eller som en integrerad processenhet. Dessutom ingår tjänster för utformning, konstruktion, anskaffning och driftsättning för tillverkning av papper, kartong, mjukt papper och avfärgningslinjer.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Highlights

Select region / language