Papperskvalitetsmätning online

Papperstillverkning är en av de mest komplexa industriella processerna i världen idag. Processens hastighet och kvalitetskraven på den färdiga produkten gör att det behövs toppmoderna mät- och styrtekniker för att uppfylla kvalitetsmålen. ABB erbjuder många lösningar för mer konsekvent drift, förbättrad produktion, energibesparing och minskade kostnader.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Mätramar

ABB:s mätram för online skanning innehåller senaste teknik med inbyggd intelligens för oöverträffade mätprestanda. Med en stabil konstruktion och kraftfulla beräkningar möjliggör den snabba och noggranna mätningar i pappersbanan – även i de svåraste miljöerna vid pappersbruken. Den ger högsta profilupplösning och den mest avancerade styrningen inom branschen, samtidigt som den minskar övergripande livscykelkostnader och minimerar avbrotten.

 

Sensorer för mätning

ABB erbjuder banbrytande onlinemätning av papperskvaliteten som ger papperstillverkare ett precisionsverktyg för styrning av de mest krävande papperskvaliteterna.

Lorentzen & Wettre-mätning för pappersmaskiner


ABB erbjuder en bra grund för förbättrad produktivitet och kvalitet av den färdiga produkten genom att erbjuda Lorentzen & Wettre-produkter för onlinemätningar och bärbara mätanordningar för pappersmaskinernas form- och pressdelar.

Identifiering av banbrott

ABB erbjuder identifiering av banbrott på alla trådkvaliteter, filt eller till och med mot en cylinder med den nya generationen av brottdetektorer från vår KPM-produktgrupp. Det är det perfekta valet för installationer i smutsiga, ångfyllda och varma miljöer eller när utrymmet är begränsat.

 
Select region / language