Utbyggnad, uppgraderingar och renoveringar

Utöka funktionerna och livslängden för din utrustning


Många ABB-produkter går att använda i 20 år eller mer, men när en produkt når slutet av sin livscykel hjälper ABB massafabrikerna med en smidig övergång till ny programvara och utrustning.

Under produktens livscykel arbetar vi för att tillhandahålla lösningar som utökar funktionerna och livslängden för utrustningen, samtidigt som du tar hand om dina kärninvesteringar. När vi ger råd till papperstillverkare kring tekniska behov, alternativa lösningar och nya tekniker, tänker vi även på de framtida behoven. Baserat på befintliga krav och statusen för livscykeln, rekommenderar och utvecklar ABB:s migreringsteam kostnadseffektiva lösningar i rätt tid som effektivt hanterar framväxande möjligheter och krav på marknaden.

ABB ger möjlighet att inkludera köp av utvecklingsmaterial och tillhörande installationstjänster i enlighet med villkoren i underhållskontraktet. ABB:s Assured Performance Agreement innehåller rabatter som bestäms i förväg och enhetliga månadsbetalningar för att du ska få maximalt värde av utvecklingstjänsterna.

Automation Sentinel software subscription – proaktiv hantering av programversioner. Tillhandahåller alla programversioner, revisioner och uppdateringar som släpps under prenumerationstiden. 

Evolution plan med årliga uppdateringar – kompletterande planeringstjänster för systemutveckling under hela styrsystemens livslängd. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Highlights

Select region / language