Ytinspektion - WIS

Exakt upptäckt av defekter, bildbehandling och identifiering spelar en viktig roll för automatisering, kvalitetskontroll, spårning av grundorsaken och processförbättring. Vi har levererat mer än 1 000 system världen över – du kan lita på att ABB:s lösningar erbjuder toppmoderna verktyg för identifiering av ytdefekter och förslag på korrigerande åtgärder.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Ytinspektionssystem

ABB erbjuder en branschledande lösning för inspektion av hela ytans bredd – HDI 9-ytinspektionssystemet med höghastighetskameror (HSC) och toppmodern signalbehandlingsteknik.

Bromssystem för rullmaskiner


ABB:s automatiska bromssystem erbjuder ett kraftfullt sätt att snabbt korrigera eller ta bort skador eller defekter i pappersbanan och bibehålla maximal effektivitet i omrullningsmaskinen eller rullmaskinen för högre produktivitet.
Select region / language