Integritet

U ABB-u težimo da budemo konkurentni zato što naš uspeh, kao i uspeh naših partnera zavisi od toga. U isto vreme svesni smo da će uspeh biti kratkog veka ukoliko nije zasnovan na pravilnom poslovnom ponašanju.Želimo da gradimo uspeh na načelima ABB-a, a to su odgovornost, poštovanje i odlučnost.
Ova načela opisuju ponašanje koje očekujemo od naših zaposlenih.

Kupci, dobavljači, deoničari, zaposleni i mediji imaju pravo da očekuju da obavljamo posao pošteno i da naši zaposleni budu ponosni na svoja ostvarenja i način na koji su ih postigli.

Kompromisa ne sme biti. Želimo da ABB bude kompanija čiji su zaposleni ponosni što rade u njoj i kompanija cenjena od strane drugih.

Kodeks poslovnog ponašanja ABB-a je vodič za opšta načela koja prožimaju naše odnose sa kupcima i drugim poslovnim partnerima, sa tržištima kapitala, u zajednicama i državama u kojima poslujemo i na kraju, ali ne manje važno, odnose među nama samima. 

Kodeks govori i više od samog poštovanja zakona i pravila. Očekujemo od svih zaposlenih da zadrže najviše standarde moralnog ponašanja i poštenja. Verujemo kako su etičke i ekonomske vrednosti međusobno zavisne i kako poslovna zajednica mora težiti da ne samo deluje unutar njih, već i da nadvisi usvojene norme nacionalnih i međunarodnih vlasti.
Kodeks poslovnog ponašanja je naš program kojim osiguravamo da ABB nastavi da privlači najveće talente u industriji i kupce koji cene kompetentnog i odgovornog partnera. Čvrsti temelji su ključ za dugoročni uspeh.

Naša kultura

Select region / language