O ABB-u

Let’s write the future. Together.

ABB je tehnološki lider u oblasti elektrifikacije i automatizacije, koji omogućava održiviju budućnost uz efikasno korišćenje resursa. Rešenja kompanije povezuju inženjersko znanje i iskustvo i softvere radi optimizacije načina na koji se stvari proizvode, pokreću, napajaju i njima upravlja. Na temeljima 130 godina duge tradicije, koja se zasniva na modelu izvrsnosti, iza uspeha ABB-a stoji 105 000 talentovanih ljudi posvećeno pokretanju inovacija kojima se ubrzava industrijska transformacija.

Upoznajte ABB

Kontaktirajte nas

Select region / language