Istorija

2012

ABB uspešno projektuje i razvija hibridni DC prekidač pogodan za korišćenje u velikim međuregionalnim DC mrežama. Ovaj proboj rešava izazov koji je bio nerešen više od sto godina i koji je bio možda jedan od najvažnijih u "ratu struja".

Istorijat brendova

Kratki istorijat izabranih kompanija koje su imale značajnu ulogu u oblikovanju ABB-a – uz vodič kroz tehnologije koje se i danas nalaze pod njihovim uticajem.

2010

ABB je putem ±800 kV UHVDC voda prenosnog kapaciteta od 7.200 MW povezao hidroelektranu u gradu Ksiangjiaba u jugozapadnoj Kini sa Šangajem, udaljenim oko 2.000 km.

2008

NorNed, najduži podvodni HVDC kabl na svetu, sa 580 km dužine i prenosnim kapacitetom od 700 MW, povezuje norvešku i holandsku elektroenergetsku mrežu.

2002

Korišćenjem najvećeg svetskog podzemnog dalekovoda (HVDC Light cable) dužine 177 km i kapaciteta 220 MW, ABB povezuje mrežu naizmenične struje južne Australije i Viktorije. Osim toga, ABB povezuje Konektikat i Long Ajland pomoću prvog svetskog ekstrudiranog HVDC podvodnog dalekovoda dužine 40 km i snage 330 MW.

2000

ABB isporučuje prvo svetsko komercijalno visokonaponsko rešenje za napajanje brodova na doku koje utiče na smanjenje emisije štetnih gasova iz brodova usidrenih u švedskoj luci Geteborg.

ASEA

BBC

1986

ASEA zapošljava 71.000 ljudi i prijavljuje prihode u iznosu od 6.8 milijardi dolara i zaradu od 370 miliona dolara.

1986

BBC zapošljava 97.000 ljudi i prijavljuje prihode od 8.5 milijardi dolara i zaradu od 132 miliona dolara.

1984

Ugradnja prvog u nizu od devet BBC generatora u najvećoj svetskoj hidroelektrani u gradu Itaipu u Južnoj Americi.

1974

ASEA lansira jedan od prvih industrijskih robota.

1978

BBC počinje proizvodnju bipolarnih poluprovodnika u svom namenskom postrojenju za proizvodnju poluprovodnika u Lenzburgu.

1972

ASEA gradi prvu nuklearnu elektranu u Švedskoj i nastavlja sa izgradnjom devet od ukupno dvanaest reaktora u državi.

1971

BBC gradi najveći transformator na svetu snage 1.300 MVA.

1969

BBC razvija prvu svetsku pogonsku jedinicu bez mehaničkog reduktora.

1963

ASEA postiže veliki tehnološki proboj sa unapređenim tiristorskim pretvaračem koji može podneti znatno veće električne struje od tada postojećih uređaja.

1965

BBC gradi prvi 110 kV GIS (gasom izolovano rasklopno postrojenje) koji obezbeđuje siguran rad prekidača u skučenom prostoru.

1954

ASEA instalira ostrvu Gotland prvi svestki visokonaponski HVDC kabl za napajanje sa 20 MW na napon od 100 kV na udaljenosti od 96km.

1953

ASEA je prva svetska kompanija koja proizvodi sintetičke dijamante.

1953

BBC ostvaruje prvi visokofrekventni prenos podataka kroz 735 kV visokonaponski dalekovod.

1952

ASEA proizvodi i instalira prvi 400 kV malouljni kabl dužine 70 m, koji povezuje podzemnu elektranu (sagrađenu da izdrži eksploziju atomske bombe) na švedsku mrežu.

1944

BBC razvija prvu brzu lokomotivu sa pogonskim osovinama ugrađenim u okretno postolje.

1942

ASEA gradi prvi svetski 120 MVA, 220 kV transformator u Stockholm Elverks Värtanstation.

1943

BBC gradi prvi 110 kV brzi vazdušni prekidač.

1939

BBC gradi prvu gasnu turbinu za proizvodnju električne energije.

1933

BBC zaštićuje patent za turbinske rotore napravljene od međusobno zavarenih čeličnih diskova.

1932

ASEA gradi najveći svetski transformator sa sopstvenim hlađenjem snage 2.500 kVA.

1926

ASEA isporučuje lokomotive i energetske pretvarače za novu železnicu od Stokholma do Geteborga.

1901

BBC gradi prvu parnu turbinu u Evropi.

1893

ASEA u Švedskoj gradi prvi trofazni sistem prenosa.

1893

Brown Boveri isporučuje prvu veliku kombinovanu elektranu u Evropi za proizvodnju električne i toplotne enerije koja proizvodi naizmeničnu struju.

1890

Elektriska Aktiebolaget se spaja sa Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag, te nastaje Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, kasnije skraćena u naziv ASEA.

1891

Charles E. L. Brown i Walter Boveri osnivaju Brown, Boveri & Cie u Badenu, Švajcarskoj. Nedugo nakon toga, Brown Boveri je prva kompanija koja je izvršila prenos električne energije na visokom naponu.

1889

Jonas Wenström je izumeo trofazni sistem za generatore, transformatore i motore.

1883

Ludvig Fredholm osnovao Elektriska Aktiebolaget u Stokholmu kao proizvođača električne rasvete i generatora.

Select region / language