Ansökan om sponsring


ABB har för närvarande stängt för ansökningar av sponsring, detta innebär att vi inte kan gå in i nya sponsringsavtal. Vi återkommer med besked om när möjligheten att ansöka öppnar igen.
 

ABB:s syfte med sponsring

Syftet med sponsring är att stärka vårt varumärke genom att exponeras och associeras med positiva aktiviteter, som en del i den övriga långsiktiga marknadsföringen. Sponsring är en viktig del för oss i arbetet med att profilera oss som arbetsgivare. Genom vår sponsring som vänder sig till ungdomar, vill vi göra ABB intressant som en framtida arbetsgivare.

ABB:s sponsorpolicy

ABB samarbetar med föreningar och organisationer inom områden som idrott, kultur, miljö och social sponsring. ABB sponsrar inte enskilda personer, sådant som kan uppfattas som riskfyllt, miljöskadligt eller överdådigt. Vi sponsrar inte heller politiska eller religiösa verksamheter.
Select region / language