Tillbakablick 1914 – Aseas motorserie M

Det var 1890 som den första växelströmsmotorn tillverkades efter Jonas Wenströms patent. Den förbättrades av Ernst Danielson 1892 och genomgick en konstruktiv utveckling under åren som följde därefter. Det utmynnade 1914 i den så kallade M-serien, vilken då omfattade 26 typer. Från ¼ till 300 hk. Hela serien var utförd med sköldlager och med kollektorn innanför lagret. Den nya serien visade hur långt Asea hade kommit i beräkning och konstruktion av växelströmsmotorer. Motorserien hade förbättrad ventilation och genom ett bättre utnyttjande av materialet hade den vunnit i effekt. Med samma aktiva material som i den tidigare R-motorn lämnade M-typen mer än 3 gånger så hög effekt.

Dagens teknikledande och energieffektiva ABB-motorer

Kontakta oss

Select region / language