ABB:s historia

ABB har tillsammans med sina föregångsföretag en historia av innovationskunskap som sträcker sig mer än 140 år tillbaka. Innovation har funnits i vårt DNA sedan vi grundades för att dra nytta av en ny teknik som hette elektricitet. Sedan dess har vi fortsatt att flytta fram teknikens gränser för att driva prestationer till nya nivåer. I den här filmen firar vi vårt stolta arv och tittar på några av ABB-teknikerna - inklusive automatisering och digitalisering - som har förändrat samhälle och industri och som hjälper oss på resan mot en mer produktiv och hållbar framtid.

Milstolpar

2010

ABB sammankopplar vattenkraftverket Xiangjiaba i sydvästra Kina till Shanghai cirka 2 000 km bort med en UHVDC-anslutning med en kapacitet på ± 800 kV och 7 200 MW kraft.

2008

NorNed, den längsta HVDC-kabeln under vatten i världen på 580 km, förbinder kraftnäten i Norge och Nederländerna med en överföringskapacitet på 700 MW.

2005

ABB levererar el genom en likströmslänk från 70 km bort på land till en gasplattform i Nordsjön, vilket hjälper till att undvika årliga utsläpp på 230 000 ton koldioxid och 230 ton NOX.

2002

ABB sammanlänkar växelströmnäten i södra Australien och Victoria med världens längsta underjordiska överföring. ABB kopplade också ihop Conneticut och Long Island med världens första extruderade HVDC-länk under jord.

2000

ABB levererar världens första kommersiella högspända landströmsanslutning som hjälper till att minska växthusgasutsläpp från fartyg i Göteborgs hamn.

1988

ASEA och Brown Boveri går samman och bildar det nya företaget med huvudkontor i Zürich. Den nya koncernen, som blev verksam den 5 januari 1988, hade intäkter på 17 miljarder dollar och hade över 160 000 medarbetare världen över.

Innan ASEA och BBC gick samman

Tillbakablickar

Historiska personer

Select region / language