Tillbakablick 1915

Vid årsslutet 1915 levererades, vad diametern beträffar, de största maskiner som dittills lämnat Asea. Det var tre stycken generatorer för Oxelösunds Järnverks AB. De var visserligen bara på 1 300 kVA vid 94 r/m, men för belastningsutjämning måste de ha stor svängmassa. Statorns ytterdiameter var 9 m.

Bilden visar en av Oxelösundsstatorerna. Så många som möjligt av Emausverkstadens personal skulle vara med på bilden, inom kamerans synvinkel. 

Mer intressant läsning

Kontakta oss

Select region / language