Ernst Danielson, den mästerlige Asea-ingenjören

Högriskprojekt är inget nutida påfund. För 120 år sedan satte Asea allt på ett kort för en prestigeleverans. Tack vare banbrytande teknik och ingenjörspionjären Ernst Danielson lyckades vågspelet.


Ny spännande teknik och snillrika ingenjörer som gör stora framsteg. 1800-talets slut bär flera likheter med idag: Företag kämpade för att vara först med det senaste. Det var dragkamp om de skarpaste medarbetarna. Och tekniken fungerade inte alltid som den skulle. 

När Ernst Danielson efter ett par års Amerikavistelse återkom till Asea 1892 låg växelströmsutvecklingen i malpåse. Jonas Wenströms prototyp till trefasmotorn fungerade inte bra och man hade fullt upp med likströmsleveranser och med Västeråsflytt.

Med Ernst Danielson som ansvarig vändes problem snabbt till lösningar. Den slipade ingenjören slutförde utvecklingen av trefasmotorn, och 1893 byggde Asea världens första kommersiella trefasöverföring mellan Hällsjöns vattenkraftverk och gruvorna i Grängesberg. Det var Ernst Danielson som ledde arbetet och såg till att allt fungerade. 

– Ernst Danielson spelade en väsentlig roll i Aseas verksamhet. Jag vill påstå att han hade lika stor del som Jonas Wenström i att Asea tidigt blev så framgångsrika med att leverera växelströmssystem, säger Sture Eriksson, pensionerad ABB-ingenjör som i sin bok om Jonas Wenström ägnat ett kapitel åt Ernst Danielson.

Prestigeprojektet

Kunskaperna och erfarenheterna från Hällsjön kom väl till pass när Ernst Danielson och Asea ställdes inför ytterligare en enorm utmaning: Hofors bruk ville investera i ett av världens första elektriska drivsystem för valsverk. Det handlade om för tiden väldigt stora effekter och leveransen var tekniskt mycket avancerad. Dessutom var garantikraven så svåra att Siemens, den enda konkurrenten, tackade nej till att lämna anbud. Ett misslyckande från Asea hade antagligen inneburit konkurs för det unga företaget.

– Att Asea vågade ta den här risken visar vilket stort förtroende man hade för Ernst Danielsons kunnande och omdöme. Det var han som mer eller mindre själv svarade för planläggning och beräkning av kraftöverföringen och de ingående maskinerna, berättar Sture Eriksson. 

Och Ernst Danielson visade än en gång att han var en av tidens skarpaste ingenjörer. Hoforsprojektet lyckades och blev en viktig milstolpe i Aseas utveckling. För Ernst Danielson blev framtiden dessvärre tuff. En sviktande hälsa hindrade honom från att fortsatta arbeta lika intensivt, och han avled 1907, endast 41 år gammal.

Text: Lena Bergman  
Foto: Jonas Bilberg
Fakta

Ernst Danielson, 1866-1907, började som nyutexaminerad ingenjör arbeta på Asea 1887. Han kom att tillbringa en stor del av sitt yrkesverksamma liv på företaget, där han tog Jonas Wenströms arbete vidare. Under åren 1900-1903 var han Aseas tekniska direktör. Ernst Danielsons pionjärarbeten på växelströmssidan hade stor betydelse för Aseas tidiga framgångar.

Läs mer

Select region / language