Internationellt erkänd men okänd för de flesta

För de flesta säger namnet Ernst Danielson inte mycket. Annat var det runt sekelskiftet 1900. Då var Ernst internationellt erkänd som en av de stora elektroingenjörerna.

Ernst Danielson var ständigt vetenskapligt nyfiken. Han var sportig och ogillade festande. En arbetsnarkoman som ofta slarvade med både sömn och mat. Ernsts internationella ryktbarhet startade redan i början av 1890-talet, när han som ung ingenjör under en tid arbetade på General Electric i USA. Där fick han snabbt rykte om sig att vara kunnig:

– Han kunde lära sina amerikanska kollegor mycket om beräkningar av elektriska maskiner. I gengäld snappade han upp en hel del om mekanisk konstruktion och tillverkning, säger Sture Eriksson, pensionerad ABB-ingenjör som skrivit om Ernst Danielson i sin bok ”Jonas Wenström, välkänt och okänt”.

Det var kunskap och erfarenheter som kom väl till pass när han något år senare ledde Aseas första banbrytande växelströmleveranser. Strax efter det framgångsrika Hoforsprojektet lämnade Ernst Asea under några år för att i stället arbeta som konsult. Han ägnade tid åt nya tekniska lösningar, den mest uppmärksammade är autosynkronmotorn, som patenterades 1900. Kaskadmotorn och den kompounderande växelströmsgeneratorn är andra uppfinningar från den här tiden, och han ägnade mycket tid åt utvecklingen av den enfasiga kommutatormotorn, som användes i mer än tusen svenska järnvägslok under ett halvt sekel.

På Länsmuseet i Västerås finns Ernst Danielsons efterlämnade anteckningsböcker. Sida upp och sida ner fyllda med prydliga – och banbrytande – beräkningar. Ivan Klasson, arkivarie på Länsmuseet och Sture Eriksson går igenom Ernst Danielson efterlämnade anteckningsböcker. Att Ernst Danielson även var en begåvad konstnär syns på de skisser han gjort.

Stort nätverk

Men Ernst Danielson ägnade sig inte enbart åt praktiska lösningar, han var också en flitig skribent. Hans vetenskapliga artiklar om elektriska maskiner, mätinstrument och kraftsystem publicerades i välrenommerade internationella facktidskrifter. 

– Att sprida sitt arbetsresultat på det här sättet var viktigt för honom, eftersom det öppnade vägar till kunskapsutbyte med andra framstående elektrotekniker, säger Sture Eriksson. 

Långt före LinkedIn hade Ernst Danielson ett stort internationellt nätverk. Han gjorde flera studieresor runt om i Europa och i USA, och som en av tidens ledande ingenjörspionjärer var han en välkommen gäst.

Hemma i Sverige gjorde Ernst Danielsons framgångsrika arbete honom bland annat till ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, han fick Svenska teknologföreningens stora guldmedalj och han kröntes av Oscar II till riddare av Vasaordern.
Från ingenjörselev till teknisk direktör

I slutet av 1800-talet förändrades Sverige i rask takt. Inspirerad av den tilltagande industrialismen visste Ernst Danielson tidigt att han ville bli ingenjör. Det var tidens framtidsyrke!

Ernst Danielson föddes i Voxnan och växte upp på Stöpsjön utanför Filipstad. Knappt tio år gammal inackorderades han tillsammans med sina bröder i Uppsala för att studera vid läroverket. Studierna fortsatte sedan på Tekniska högskolan i Stockholm. Det var då han första gången kom i kontakt med Asea: Som 17-åring fick han arbete som ingenjörselev i Arboga. Det blev den första av Ernsts sammanlagt fem sejourer på Asea. Vid varje nytt anställningstillfälle steg han i graderna, han gick från elev till chefsassistent, vidare till verkstadschef och chefselektriker innan han år 1900 blev Aseas tekniska direktör, en tjänst som han av hälsoskäl tvingades lämna tre år senare.

Läs mer

Select region / language