Walter Boveri – visionär och entreprenör 

Walter Boveri var en av de båda grundarna till BBC och trots att han själv var mycket tekniskt kunnig tog han på sig rollen som äventyrlig entreprenör och företagsledare. 


Walter Boveri föddes i Bamberg, Tyskland, år 1865 som den tredje i raden av läkaren Theodor Boveris fyra söner. 
 
Efter att ha gått ut läroverket började Walter Boveri 17 år gammal på kungliga tekniska högskolan i Nürnberg. Vid 20 års ålder tog han studenten och begav sig till Schweiz för att arbeta som teknisk mekaniker. Han började som lärling och blev snart ansvarig för installationen av elsystem vid Maschinenfabrik Oerlikon (MFO). Boveris intelligens och sunda förnuft ledde till att han började samarbeta och även blev vän med Charles E.L. Brown, som vid den tidpunkten redan var ansvarig för elavdelningen inom MFO. Strax därefter anförtroddes Walter ansvaret att sköta installationer av elektriskt ljus, både på hemmaplan och utomlands. 1886 hanterade han stolt beställningen och installationen av den första berömda industriella överföringen av elektrisk energi i Schweiz, som skedde från Kriegstetten till Solothurn, enligt en plan av Brown.

Säkrade kapital genom giftermål

Inom kort började Boveri resa utomlands åt MFO. Hans duglighet i diplomatiska förhandlingar kombinerat med hans yrkeskompetens och förmåga att fatta rätt beslut var högt skattade egenskaper. Tack vare dessa egenskaper kunde han se olika framtidsperspektiv och dra fördel av alla möjligheter inom den elektrotekniska industrin. Tanken på att starta ett eget företag väcktes hos honom. Han delade sin idé med sin gode vän och chef Charles Brown. Efter att ha analyserat situationen år 1888 beräknade Walter Boveri att han skulle behöva ett kapital på minst 500 000 schweiziska franc. De båda unga männen var bara 23 och 25 år gamla vid den här tidpunkten och den genomsnittliga årslönen var 3 000 schweiziska franc. Sökandet efter investerare gav till en början inget resultat. Men Boveri fortsatte att leta efter en lämplig plats för sin nya fabrik. Han övervägde både Zürich och Basel som möjliga alternativ. Bröderna Pfister var köpmän från Baden och de kontaktade Boveri direkt då de beslutade sig för att dra elektricitet till staden Baden. Dessutom ägde de en mycket lämplig plats att bygga en ny fabrik på.

År 1890 träffade Walter Bovari Conrad Baumann – en magnat inom sidenbranschen som inte bara var intresserad av pionjärens planer utan även hade en dotter vid namn Victoire. Därefter hände allting snabbt. Boveri gifte sig med Victoire Baumann år 1891 och gavs ett generöst lån av sin svärfar. I december 1890 undertecknade Brown och Boveri ett associeringsavtal och tre månader senare valde de Baden till säte. Brown, Boveri & Cie (BBC) grundades den 2 oktober 1891. Verksamheten inleddes med 100 arbetare och 24 tjänstemän. Redan innan företaget grundades hade man förvärvat uppdraget att dra elektricitet till Baden.

Äventyrlig entreprenör

Medan Brown ansvarade för företagets tekniska framsteg kom Boveri, även om han också var tekniskt begåvad, i allt högre utsträckning att anta rollen som visionär kommersiell chef och han visade stor skicklighet under kontraktsförhandlingar. Han blev alltmer övertygad om att det skulle krävas ett annat företag för att hantera projektledning, finansiering och byggnation av kraftstationerna. Av den anledningen grundade han Motor AG für angewandte Elektrizität, senare benämnt Motor-Columbus, i Baden år 1895.

Ännu större kraftstationer med högre kapacitet byggdes både i Schweiz och andra länder, vilket innebar nya beställningar och en snabb teknisk och kommersiell utveckling för BBC. En rad andra elverk och eldistributionsföretag etablerades i Schweiz under den här tidsperioden. Många sköttes av Boveri. Det gjorde honom definitivt till en pionjär inom den schweiziska elsektorn.

Ett annat viktigt område som Walter Boveri stöttade var elektrifieringen av järnvägen. Hans banbrytande arbete inom denna sektor gav honom mandat från styrelsen för den schweiziska federala järnvägen.  Han var även mycket aktiv på lokal nivå. I många år var han ordförande för budget- och kontokommittén i staden Baden. Han blev schweizisk medborgare år 1893.

Framgången följdes av flera dystra år

Runt år 1900 sysselsatte BBC cirka 1 300 arbetare och 235 tjänstemän. Det var Boveris förtjänst att BBC expanderade till ett stort internationellt bolag. Efter Browns pensionering blev Boveri styrelseordförande för BBC från 1911 till 1924. Efter många goda år blev krisåren under första världskriget synnerligen svåra för entreprenören, och aktieägarna i BBC blev utan utdelning mellan 1921 och 1924.

Walter Boveri själv hade aldrig återhämtat sig helt från en allvarlig bilolycka, och han dog bara ett halvår efter det att Charles Brown avled den 28 oktober 1924, kort före sin sextioårsdag. Boveris fallenhet för finans och administration, i kombination med hans tekniska kunskaper och djärva attityd, var det som gjorde att han kunde bli en så framgångsrik visionär och entreprenör.
Select region / language