Ledningen för ABB i Sverige

The management of ABB in Sweden

Helena Nyström

Chef Finans

Country Finance Manager, Sweden

Peter Flodin

Country Corporate Counsel, Sweden

Ola Appelros

Chef IS/IT

Country IS/IT Manager, Sweden

Ola Svanström

Chef Kvalitet

Head of Quality, Sweden

Lennart Carlsson

Chef Svensk försäljning och Strategic Accounts

Domestic Sales and Strategic Accounts Manager, Sweden

Select region / language