Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Koncernstruktur

ABB består av fem affärsområden som i sin tur är organiserade i förhållande till de kunder och de branscher vi betjänar. Dessa beskrivs närmare under sektionen Vår verksamhet.
Nedan finns länkar till nyckelpersoner inom ABB, information om styrelse och koncernfunktioner.