Koncernstruktur

ABB består av fyra affärsområden som i sin tur är organiserade i förhållande till de kunder och de branscher vi betjänar. Dessa beskrivs närmare under sektionen Vår verksamhet.
Nedan finns länkar till nyckelpersoner inom ABB, information om styrelse och koncernfunktioner.
Select region / language