Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Vår verksamhet

ABB:s verksamhet är organiserad i fem globala affärsområden, vilket i sin tur är uppbyggda av specifika affärsenheter inriktade på särskilda branscher och produktområden. Nedan följer korta beskrivningar av affärsområdena. För mer information om någon av dem, klicka på länken för att besöka portalen.

Electrification

Erbjudande

Teknik genom hela elvärdekedjan från understationen till förbrukningspunkten för säkrare och mer tillförlitlig ström. En rad digitala och anslutna innovationer för låg- och mellanspänning, inklusive infrastruktur för snabbladdare, solcellsväxelriktare, modulära understationer, distributionsautomatisering, strömskydd, installationstillbehör, ställverk, inneslutningar, kablage, avläsning och styrning.

Kunder

Grossister, installatörer, panelbyggare, OEM, systemintegratörer, konsulter, arkitekter och slutkunder.

Värt att veta

ABB levererar över 1 miljon produkter till kunder över hela världen varje dag.

Industrial Automation

Erbjudande

Industrial Automation förser kunder med instrument- och analysprodukter, automation och optimering av industriella processer. Vi hjälper våra kunder att öka sin produktivitet och säkerhet i anläggningen med minskad energianvändning.

Kunder

Datacenters och processindustrier såsom kraftindustri, olje- och gasproducenter, kemisk industri, läkemedel- och livsmedelsindustri. Vidare ingår massa och papper, metall, gruvor och marin industri, VA-verk samt industri för turboladdare.

Värt att veta

ABB har levererat automation till en av världens mest automatiserade gruva Boliden Garpenberg, och var först i världen med helautomatiserade fjärrstyrda containerkranar.

Motion

Erbjudande

Motorer, drivsystem, generatorer och mekaniska kraftöverföringsprodukter samt digitala lösningar med ABB Ability™.

Kunder

Tillverkare, OEM och maskinbyggare för transport, infrastruktur, diskret tillverkning och processindustrier, med service från ett globalt partnernätverk.

Värt att veta

ABB motion är den största leverantören av motorer och drivsystem, globalt.

Robotics & Discrete Automation

Erbjudande

Lösningar inom maskin- och fabriksautomation, och ett omfattande erbjudande inom robotiklösningar och applikationer.

Kunder

Systemintegratörer och tillverkare inom en mängd industrier.

Värt att veta

ABB lanserade världens första eldrivna industrirobot och världens första industriella målningsrobot för över 40 år sedan.

Power Grids

Erbjudande

Affärsområde Power Grids erbjuder kraft- och automationsprodukter, system, service- och programvarulösningar för hela värdekedjan kraftgenerering, överföring och distribution av elkraft. Erbjudandet omfattar integration och sammanlänkningar av elnät, kraftöverföring, lösningar för distribution och automation och ett komplett erbjudande av högspänningsprodukter och transformatorer.

Kunder

Företag och kommunal och statlig verksamhet inom kraftgenererings- och kraftöverföringsområdet, industri av alla typer samt transport- och infrastruktursektorn. ABB Power Grids är din partner för ett starkare, smartare och grönare elnät.

Värt att veta

ABB var pionjärer inom likströmsteknik för mer än 60 år sedan och har utfört mer än hälften av världens alla HVDC-installationer. ABB är världens största tillverkare av transformatorer och är teknik- och marknadsledande samt tänjer gränserna till rekordnivåer inom högspänningsprodukter och lösningar för elkraftsanläggningar.