Vår verksamhet

ABB:s verksamhet är organiserad i fyra globala affärsområden, vilka i sin tur är uppbyggda av specifika divisioner inriktade på särskilda branscher och produktområden. Nedan följer korta beskrivningar av affärsområdena. För mer information om någon av dem, klicka på länken för att besöka portalen.

Electrification

Erbjudande

Här hittar du ställverk, reläskydd, nätstationer och alla typer av mellanspänningsapparater. Lågspänningslösningar för att ansluta, skydda, styra och mäta ett brett spektrum av elinstallationer, även kapslingar, lågspänningsställverk och elektronik. Vi erbjuder även infrastruktur för elfordon. Våra servicetjänster ser till att du får ut mesta möjliga av produkter och lösningar.

Kunder

Produkter och lösningar till elnätsbolag, industrier samt privata och kommersiella fastigheter. Grossister, installatörer, panelbyggare, OEM, systemintegratörer, konsulter och arkitekter.

Värt att veta

ABB levererar över 1 miljon produkter till kunder över hela världen varje dag.

Motion

Erbjudande

Motorer, drivsystem, generatorer och mekaniska kraftöverföringsprodukter samt digitala lösningar med ABB Ability™.

Kunder

Tillverkare, OEM och maskinbyggare för transport, infrastruktur, diskret tillverkning och processindustrier, med service från ett globalt partnernätverk.

Värt att veta

ABB motion är den största leverantören av motorer och drivsystem, globalt.

Process Automation

Erbjudande

Process Automation förser kunder med instrument- och analysprodukter, automation och optimering av industriella processer. Vi hjälper våra kunder att öka sin produktivitet och säkerhet i anläggningen med minskad energianvändning.

Kunder

Datacenters och processindustrier såsom kraftindustri, olje- och gasproducenter, kemisk industri, läkemedel- och livsmedelsindustri. Vidare ingår massa och papper, metall, gruvor och marin industri, VA-verk samt industri för turboladdare.

Värt att veta

ABB har levererat automation till en av världens mest automatiserade gruva Boliden Garpenberg, och var först i världen med helautomatiserade fjärrstyrda containerkranar.

Robotics & Discrete Automation

Erbjudande

Lösningar inom maskin- och fabriksautomation, och ett omfattande erbjudande inom robotiklösningar och applikationer.

Kunder

Systemintegratörer och tillverkare inom en mängd industrier.

Värt att veta

ABB lanserade världens första eldrivna industrirobot och världens första industriella målningsrobot för över 40 år sedan.

Select region / language