Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Robotics and Motion

Divisionen erbjuder produkter, lösningar och service som höjer den industriella produktiviteten och energieffektiviteten.

Divisionens motorer, generatorer, drivsystem, kraftelektronik och robotar driver, styr och åstadkommer rörelse och kontroll i ett stor antal automationsapplikationer. En ledande position inom vindkraftsgeneratorer kompletterar divisionens industriella fokus och drar nytta av gemensam teknik, säljkanaler och driftplattformar.

ABB är världens största tillverkare av elektriska motorer och drivsystem. Kunder är bland annat tillverkare och OEM inom olika branscher, samt slutkunder inom processindustri, transport och infrastruktur.

Ingående enheter: Svensk försäljning Motorer & Drivsystem; Motors & Generators, IEC LV Motors; Motors & Generators, Synchronous Machines och Robotics.

Produkt- och systemerbjudande

Länkar