Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Robotics & Discrete Automation

Vårt affärsområde Robotics & Discrete Automation kombinerar våra lösningar inom maskin- och fabriksautomation, främst från B&R, som vi förvärvade 2017, med ett omfattande erbjudande inom robotiklösningar och applikationer.

Verksamheten är #2 globalt, med en #1 position inom robotik på den viktiga kinesiska marknaden med hög tillväxt, där vi utökar vår innovations-och produktionskapacitet genom att investera i en ny robotfabrik i Shanghai

Produkt- och systemerbjudande

Länkar