ABB:s nya robotlösning för depalletering gör logistiken mindre komplex samtidigt som effektiviteten stärks

  • Robotapplikationen är inriktad på att förbättra flertalet logistiskprocessser och ersätter tunga manuella lyft och förbättrar effektiviteten avsevärt
  • Den avancerade visionmjukvaran möjliggör hantering av mycket komplexa depalleteringsuppgifter snabbt och effektivt, vilket ökar produktiviteten och minskar kostnaderna
  • ABB:s RobotStudio®, med funktionen digital tvilling hjälper kunderna att virtuellt bygga upp och testa skräddarsydda lösningar/applikationer för att säkerställa att de möter förväntningarna
  • Går enkelt att integrera med ABB:s autonoma mobila robotar (AMR)

ABB har lanserat ”ABB Robotic Depalletizer”, en systemlösning för hantering av komplexa depalleteringssuppgifter inom logistik, e-handel, hälso- och sjukvård samt konsumentförpackade produkter. Med det avancerade visionsystemet, kan ABB:s nya lösningar snabbt hantera många olika lådtyper, vilket gör det möjligt för kunder att på ett effektivt sätt behandla osorterat gods med väldigt liten teknisk insats och kort drifttagningstid.

”Förändrade konsumentbeteenden leder till en ökning i nya säljkanaler som omnikanalsdistribution, leveranstjänster direkt till konsument (D2C) och e-handel. Detta leder i sin tur till behovet av en flexiblare och effektivare infrastruktur för orderexpediering och distribution”, säger Marc Segura, ABB:s chef för divisionen Robotics. ”ABB:s Robotic Depalletizer kan depalletera lådor som står staplade i ett antal olika konfigurationer från både enhetliga och blandade pallar och ger en snabbare och noggrannare hantering av en mängd olika typer av varor så de ska stå redo inför nästa fas i distributionsprocessen.”

Det är inte bara depalleteringssuppgifterna som blir allt mer komplexa då sammansättningen och konfigurationen av pallarna blir mer varierande, utan sorteringsjobben, som tidigare var manuella, kännetecknas vanligen av en hög personalomsättning och ökade rekryteringskostnader. ABB:s Robotic Depalletizer löser dessa problem genom att använda sig av avancerad automatisk avsyning och maskininlärningsalgoritmer för att snabbt och effektivt behandla pallar på upp till 2,8 meters höjd – i nuläget den enda lösningen som kan hantera en sådan höjd.

ABB:s Robotic Depalletizer- mjukvara analyserar information som samlats in av visionsensorn för att ge roboten en lämplig greppunkt för respektive låda. Roboten plockar sedan upp lådan – som kan väga upp till 30 kg – och placerar den på antingen en annan pall eller på en utmatningstransportör. Hastigheten och noggrannheten i systemet innebär att det kan arbeta i hastigheter upp till 650 cykler i timmen, dygnet runt.

Visionsensorn gör det möjligt för roboten att detektera specifika lådor på pallen och möjliggör en tillförlitlig depalletering av flera olika typer av gods. Det innefattar pallar som består av enhetliga lådor i väldefinierade lager; ”regnbågspallar” med ett antal olika lådtyper samt blandade pallar, som innehåller en mängd olika typer av lådor med olika vikt, form och material.

Lösningen kan förses med ett sortiment av fyr- och sexaxlade robotar för att få den flexibilitet som krävs för att utföra enkla eller mer komplexa depalleteringssuppgifter. ABB:s digitala tvilling-lösning RobotStudio® finns också att tillgå, med vilken kunder kan bygga skräddarsydda tillämpningssimuleringar med egna låddimensioner, vikter och pallmönster.

Modulära layouter för kollaboration kan skräddarsys efter kundbehov och inkludera avancerad laser- och radarskanner samt ljusridåsystem som kan skanna av robotens omgivning för att säkerställa medarbetarnas säkerhet. För att ytterligare förbättra flexibiliteten kan ABB:s Robotic Depalletizer också integreras med autonoma mobila robotar för ett mycket kompetent och flexibelt godshanteringssystem för lager och leveransanläggningar med så kort drifttagningstid som bara tre veckor.

Mer information om ABB:s lösning Robotic Depalletizer finns på abb.com.

Om ABB Robotics & Discrete Automation

ABB Robotics & Discrete Automation är pionjär inom robotteknik, maskinautomatisering och digitala tjänster och tillhandahåller innovativa lösningar för en mängd olika branscher, från bilindustrin till elektronik och logistik. Vi är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomatisering och har levererat över 500 000 robotlösningar. Vi hjälper kunder av alla storlekar att öka produktiviteten, flexibiliteten och enkelheten samt att förbättra kvaliteten i slutprodukterna. Vi stöttar kundernas övergång till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. ABB Robotics & Discrete Automation har fler än 10 000 medarbetare på över 100 platser i mer än 53 länder. www.abb.com/robotics

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 17 maj 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp