ABB-studie visar att nyindustrialiseringen är i riskzonen på grund av global utbildningsklyfta inom automation

  • 80 procent av lärarna säger att robotar och automation kommer att ligga till grund för framtidens rekryteringar de närmaste tio åren.
  • Ändå är det bara ett av fyra utbildningsinstitut som använder sig av robotar i undervisningen trots planerade investeringar i robotteknik och automation hos 70 procent av företagen i USA och Europa de kommande tre åren då försörjningskedjan läggs om*
  • ABB:s globala utbildningsprogram med över 100 universitet som årligen utbildar fler än 30 000 studerande expanderar genom att öppna nya utbildningsanläggningar för Robotics & Automation.

En global ABB-studie visar en växande trend inom amerikanska och europeiska företag mot att flytta hem eller regionalisera produktion för att bygga upp motståndskraft givet befintliga globala utmaningar – samtidigt finns det en betydande utbildningsklyfta för kompetensen som behövs för att dessa strategier ska bli framgångsrika.

”Världen utvecklas hela tiden – företag byter ut befintliga strukturer och anammar nya tekniker för att framtidssäkra sin verksamhet mot olika utmaningar och osäkerheter, och där spelar robotautomation en central roll”, säger Sami Atiya, global affärsområdeschef för ABB Robotics & Discrete Automation. ”Vi behöver betydande investeringar i kontinuerlig fortbildning för att förbereda vår befintliga och framtida arbetskraft att utvecklas i robotteknikens och automationens tidevarv, något som är viktigt inte bara för att förbereda oss inför de stora omläggningar vi ser framför oss utan också för att skapa välmående samhällen när vi blickar framåt.”

ABB:s studie 2022 med amerikanska och europeiska företagsledare visar att 74 procent av de europeiska respektive 70 procent av de amerikanska företagen planerar att flytta hem eller regionalisera produktionen för att bygga upp sin motståndskraft i försörjningskedjan som ett svar på bristen på arbetskraft, behovet av en mer hållbar global närvaro samt de osäkerheter som finns globalt.

Flertalet av dessa företag ser automation som avgörande för dessa omläggningar och 75 procent av de europeiska respektive 62 procent av de amerikanska företagen planerar att investera i robotteknik och automation under de kommande tre åren för att möjliggöra detta skifte.

Trots intresset för automation såg man i ABB:s globala utbildningsstudie 2022 en betydande klyfta i den utbildning som behövs för att säkerställa de kompetenser som krävs för att arbeta på framtidens allt mer uppkopplade och automatiserade arbetsplatser. Av de lärare som tillfrågades globalt menar 80 procent att robotteknik och automation kommer att ligga till grund för framtidens anställningar de kommande tio åren medan bara ett av fyra utbildningsinstitut för närvarande använder sig av robotar i utbildningsprogrammen.

För att hjälpa till att överbrygga den kunskapsklyftan har ABB stärkt sitt globala utbildningsprogram för Robotics and Automation med nya utbildningscenter, inklusive det globala innovations- och utbildningscampuset värt 100 miljoner EUR i Österrike. Den nya anläggningen utökar tillsammans med övriga nya regionala utbildningscenter i Storbritannien, Tyskland och Brasilien ABB:s utbildningsanläggningar till över 40 anläggningar globalt, där man årligen utbildar över 30 000 studerande från skolor, universitet och högskolor liksom lärlingar och produktionsmedarbetare.

Anläggningarna adderas till ABB:s befintliga utbildningserbjudande som består av programvarupaket, inklusive ABB:s guide för enkel programmering, RobotStudio® och appen RobotStudio® AR Viewer liksom hårdvara i form av samarbetande robotceller och tillämpningspaket. Tack vare över 100 globala samarbeten med skolor och universitet tar ABB fram undervisningsmaterial tillsammans med utbildningsföretagen för att kunna utbilda framtida generationer och förbereda dem inför morgondagens jobb.

”Förändringarna behöver ske nu”, tillägger Atiya. ”I och med att företag börjar med robotautomation för att kompensera för arbetskraftbristen, förbättra effektiviteten och öka motståndskraften behöver medarbetarna få färdigheter inom automation för att kunna utföra sina jobb och stärka sina egna roller. Företagen behöver göra gemensam sak, samarbeta med utbildningsinstitut och myndigheter för att säkerställa att samhället är förberett inför framtidens jobb. Det är bara på så sätt vi till fullo kan utnyttja den flexibla automationen och frigöra värde från den pågående återindustrialiseringen.”

ABB:s studie lyfter fram det centrala behovet att främja utbildning i robotteknik och automationsfärdigheter. Mer information, inklusive ABB:s erbjudande för utbildning, exempel på utbildningsprojekt som involverar ABB och företagets robotar och hårdvara, samt en rapport som förklarar hur utbildning inom automation kan bidra till att forma morgondagens arbetskraft, finns på ABB:s portalsida om utbildning.

*ABB Supply Chain survey, 2022

Utgåvan samlar resultaten från ABB:s båda studier om försörjningskedjan och utbildning, som genomfördes under 2022.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation är pionjär inom robotteknik, maskinautomatisering och digitala tjänster och tillhandahåller innovativa lösningar för en mängd olika branscher, från bilindustrin till elektronik och logistik. Vi är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomatisering och har levererat fler än 500 000 robotlösningar. Vi hjälper kunder av alla storlekar att öka produktiviteten, flexibiliteten och enkelheten samt att förbättra kvaliteten i slutprodukterna. Vi stöttar kundernas övergång till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. ABB Robotics & Discrete Automation har fler än 11 000 medarbetare på över 100 platser i mer än 53 länder. go.abb/robotics

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 13 september 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp