Process Automation

Process Automation förser kunder med produkter och lösningar för instrumentering, automation och optimering av industriella processer. Affärsområdets kunder är processindustrier såsom olje- och gasproducenter, kraftindustri, kemisk industri, läkemedels-, massa- och pappers-, metall- och mineralindustri, marin industri samt VA-verk. Kundfördelarna är bland annat ökad anläggningsproduktivitet och energibesparingar.

I affärsområdet ingår följande affärsenheter: Energy Industries, Marine and Ports/ Systems, Measurement and Analytics, Process Industries och Process Control Platform.

Produktportfölj

Branschportfölj

Utvecklingsprojekt inom Produktion 2030

Länkar

Select region / language