Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Process Automation

Process Automation förser kunder med produkter och lösningar för instrumentering, automation och optimering av industriella processer. Affärsområdets kunder är processindustrier såsom olje- och gasproducenter, kraftindustri, kemisk industri, läkemedels-, massa- och pappers-, metall- och mineralindustri, marin industri, VA-verk samt industri för turboladdare. Kundfördelarna är bland annat ökad anläggningsproduktivitet och energibesparingar.

I affärsområdet ingår följande affärsenheter: Energy Industries, Marine and Ports/ Systems, Measurement and Analytics, Process Industries och Process Control Platform.

Produktportfölj

Branschportfölj

Utvecklingsprojekt inom Produktion 2030

Länkar