PADME

Process Automation for Discrete Manufacturing Excellence

PADME är ett projekt som drivs av ABB med RISE, MdH och Level21 som partners. Projektidén är att undersöka och visa hur processindustrins högt digitaliserade och beprövade system, Collaborative Process Automation Systems (CPAS), kan användas i diskret tillverkning för att förbättra cykeltid och produktivitet.

Projektet fokuserar på att visa mätbara förbättringar relaterade till ökad genomströmning, minskade cykeltider, att optimera arbetet på olika processnivåer genom ökad integrering av värdekedjan, bättre visualisering av processen och förbättrade verktyg för optimering av verksamheten.

Testbädd vid ABB:s robottillverkning

Vill du veta mer

Våra partner

Select region / language