Effektivare tillverkningsindustri tack vare ABB:s styrsystem

Genom att använda kunskap och system från processindustrin kan produktionen i tillverkningsindustrin effektiviseras. Med såväl beprövad teknik som nytänkande banar ABB väg för nästa steg i digitaliseringen av svensk tillverkningsindustri.

Dela sidan

Med teknik från process- och automationsindustri öppnar ABB nya möjligheter till effektivare produktion även i tillverkande industri. Ny forskning visar att styrsystemet ABB Ability™ System 800xA, som är väl beprövat i processindustrin, kan förbättra cykeltid och produktivitet även vid diskret tillverkning. Det är en viktig pusselbit för att öka konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri.
– Mycket är digitaliserat i tillverkningsindustrin, men det saknas viktiga skikt som skulle göra processerna effektivare. Förbättringspotentialen är stor om vi kan koppla ihop och visualisera information i ett sammanhållet system, säger Katarina Myrehed, projektledare på ABB Industrial Systems och för forskningsprojektet PADME, Process Automation for Discrete Manufacturing Excellence.
Den tillverkande industrin i Sverige står inför en rad utmaningar, och många av dem handlar om att skapa förutsättning för bättre samarbete mellan människor, system och utrustning. Idag har man ofta isolerade öar av information, system och experter.
– Det absolut viktigaste för effektiv och framgångsrik tillverkning är att skapa bästa möjliga samarbete. Det är genom att förbättra kommunikationen mellan människor, system och utrustning som tillverkningsindustrin kan ta steget från Industri 3.0 till 4.0, säger Mikael Rudin, digital strateg på ABB:s affärsområde Industrial Automation.

Projekt inom Produktion2030

Under två års tid har ABB drivit PADME, ett forskningsprojekt inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. Syftet med projektet har varit att undersöka och visa hur processindustrins högt digitaliserade och beprövade system kan användas i tillverkningsindustrin. I projektet deltog också Mälardalens Högskola, som bland annat mätt digital mognad i olika industrier, och forskningsinstitutet RISE.
– Vår matematiska modell för produktionsplanering har visat på stor potential att öka maskinutnyttjandet, något som på sikt leder till ekonomiska vinster, säger Jawad Elomari, forskare på RISE.
Som fjärde part i projektet kartlade managementkonsultbolaget Level21 lösningens affärsnytta.
– Jag tror att industrier generellt kan lära av varandra, och det här är ett exempel på ett område där processindustrin är bättre än tillverkningsindustrin. Vi har bara skrapat på ytan än så länge, men det är fascinerande vilken effekt man kan få med all data samlad på ett ställe. Här finns definitivt vinster att göra för svensk tillverkningsindustri, säger Jonas Arvidsson, managementkonsult på Level21.

Testbädd vid robottillverkning

Att teorin fungerar i praktiken visar den testbädd som genomförts vid ABB:s robottillverkning i Västerås. I en av robotfabrikens mest komplexa tillverkningsceller har processautomation implementerats. I cellen arbetar människor sida vid sida med sex robotar och åtta automatiskt styrda truckar, en stor mängd skruvdragare, givare och annan utrustning från olika tillverkare och med olika användargränssnitt. Under forskningsprojektet har cellen hanterats av en specialanpassad version av styrsystemet ABB Ability™ System 800xA, som modellerat och visualiserat utrustning och system.
– Innan projektet startade hade vi svårt att se vad PADME skulle tillföra. ”Vi har ju redan infon”, tänkte vi. Men efter ett tag såg vi vad ett styrsystem tillför genom att koppla ihop alla våra digitala öar. Nu ser jag vilken enormt stor potential det finns för det här inom all typ av tillverkningsindustri, säger Kerstin Olsson, Global Project Manager på ABB:s enhet Robotics och även enhetens koordinator för PADME.

Två viktiga användningsområden

Vid robottillverkningen identifierades inledningsvis två huvudsakliga användningsområden för styrsystemet. Det första handlar om stöd till underhållspersonal.
– När all utrustning övervakas får vi snabb diagnos och information om fel, vilket kommer att leda till kortare produktionsstopp, säger Kerstin Olsson.
– Det andra området vi sett är att den produktionstekniska avdelningen tack vare styrsystemet kan få ett kraftfullt verktyg för analyser och underlag för ett mer systematiskt förbättringsarbete. 
Testbädden på Robotics visar på flera vinster med ett överordnat styrsystem som förbättrar i kommunikationen mellan människor, system och utrusning. Men är lösningen med ABB Ability 800xA användbar utanför ABB?
– I projektet jämförde vi flera olika styrsystem, och resultatet var väldigt intressant. Löser man utmaningen med gammal utrustning som inte alls kan kommunicera så är ABB:s lösning för Robotics definitivt applicerbar även på företag i andra industrier, säger Mohammad Ashjaei, forskare på MDH.

Stor potential för tillverkningsindustrin

Forskningsprojektet PADME avslutas i höst och då ska resultatet redovisas. Slutsatsen är tydlig: Teknik från process- och automationsindustrin hör definitivt hemma även i tillverkningsindustrin.
– Vi ser stor potential att öka genomströmning, minska cykeltider, öka optimering och förbättra visualisering av tillverkningsindustrins processer med hjälp av den teknik som ABB redan framgångsrikt använder i process- och automationsindustrin, säger Katarina Myrehed.

PADME – en del av Produktion2030

Under två års tid har ABB drivit forskningsprojekt PADME, Process Automation for Discrete Manufacturing Excellence. Projektet har undersökt och visat hur cykeltid och produktivitet i tillverkningsindustrin kan förbättras med hjälp av processindustrins digitaliserade och beprövade system. PADME är en del av det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som är en gemensam satsning från Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Förutom ABB var även MDH, RISE och Level21 parter i projektet. Sandvik, Toyota, Scania och Westermo medverkade som referensföretag.
Select region / language