Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Fakturerings- och postadresser till ABB

Hanteringen av leverantörsfakturor är centraliserad inom ABB i Sverige och det är av den anledningen viktigt att skilja på post- och faktureringsadresser vid korrespondens till ABB.

 

Skillnaden mellan olika adresser:

Faktureringsadress - adress dit enbart fakturor ska skickas
Postadress - adress för övrig post, t ex ordererkännanden till respektive enhet
Godsadress - adress dit gods/varor ska sändas

Vid frågor angående fakturahantering eller faktureringsadresser inom ABB Sverige, var vänlig kontakta ABB:s ekonomiavdelning och vår utredningsgrupp på mailadress utredningsgruppen@se.abb.com eller telefon +46 (0)21-34 88 66.

Dokument

Länkar