Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Leverantör till ABB

 

Välkommen till ABB:s Supply Chain Management-sida "Leverantör till ABB". Denna sida är till för att skapa en öppen kommunikation med våra leverantörer, vilka gör det möjligt för oss att förbättra servicen till våra kunder.

ABB betraktar leverantörerna som en integrerad del av vår globala koncern och strävar efter ett öppet och effektivt samarbete med de allra bästa leverantörerna, så att alla våra intressenter gynnas - kunder, investerare, ABB och leverantörer. 

"Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att lyckas" är ett av ABB:s viktigaste affärsbudskap. Vi strävar efter hög kvalitet på våra produkter och tjänster, att möta leveransåtaganden och erbjuda värde för våra kunders verksamhet.

Power Grids joint venture mellan ABB och Hitachi - Ny struktur i Sverige från den 1 november 2019


Den 17 december 2018 tillkännagavs att ABB och Hitachi bildar ett joint venture som omfattar Power Grids-verksamheten. Transaktionen förväntas slutföras under första halvan av 2020 och är fortfarande villkorad av myndighetsgodkännanden.

Med det som bakgrund behöver vi anpassa vår juridiska struktur per den 1 november 2019.

Nuvarande ABB AB (556029-7029) delas i två, helt separata bolag, ABB Power Grids Sweden AB och ABB AB.

ABB Power Grids Sweden AB behåller ABB AB:s nuvarande organisationsnummer (556029-7029) och kommer sedan att byta namn när övergången till Joint Venture med Hitachi sker, planerat till 1 juli 2020.

ABB AB skapas som en ny legal enhet med organisationsnummer 559193-0903. 
  • Enheterna Robotics & Discrete Automation, Industrial Automation, Motion, Electrification samt delar av Corporate och Corporate Research kommer att överföras till den nya legala enheten ABB AB.

Vi ber er observera att det är av yttersta vikt att fakturor från och med den 1 november är utställda med rätt företagsnamn och organisationsnummer. Vi kan komma att skicka tillbaka felaktiga fakturor med begäran om kreditering och ny faktura.

Om ni har frågor ber vi er kontakta er kontaktperson inom ABB.