Leverantör till ABB

 

Välkommen till ABB:s Supply Chain Management-sida "Leverantör till ABB". Denna sida är till för att skapa en öppen kommunikation med våra leverantörer, vilka gör det möjligt för oss att förbättra servicen till våra kunder.

ABB betraktar leverantörerna som en integrerad del av vår globala koncern och strävar efter ett öppet och effektivt samarbete med de allra bästa leverantörerna, så att alla våra intressenter gynnas - kunder, investerare, ABB och leverantörer. 

"Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att lyckas" är ett av ABB:s viktigaste affärsbudskap. Vi strävar efter hög kvalitet på våra produkter och tjänster, att möta leveransåtaganden och erbjuda värde för våra kunders verksamhet.

Select region / language