Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB:s krav för underleverantörer som utför elarbeten på fasta driftställen som till exempel kontor och verkstäder

Vi på ABB anser att arbetet med hälsa och säkerhet är viktigast av allt och något som vi kontinuerligt arbetar med att förbättra. Samarbete med entreprenörer är mycket betydelsefullt och att alla agerar för en trygg arbetsplats där ingen skadas är mycket viktigt.

Som ett led i det arbetet informerar vi våra underleverantörer som utför elarbete i fält om de krav ABB ställer på bland annat utbildningar och processer, för att uppnå ett säkert elarbete.

Länkar

Dokument