Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

SSG Entré - en förutsättning för att arbeta åt ABB

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer, konsulter och leverantörer skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet.

Som arbetsgivare har ABB ansvar för att säkerställa att de som arbetar åt oss har den kunskap som krävs. Vilket också gäller arbetsmiljöfrågor. Ansvaret gäller även för de entreprenörer, konsulter och leverantörer ABB anlitar. Detta är anledningen till att vi nu fattat beslut om införande av SSG Entré.

Ni är lika viktiga för oss på ABB som våra medarbetare. Genom kravet på certifiering vill ABB att även ni har en bra baskunskap om arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor så vi tillsammans kan samverka för att skapa en trygg och säker arbetsplats.

SSG Entré

SSG Entré är en grundutbildning som är utformad för att öka säkerheten, minska antalet tillbud och olycksfall samt är ett intyg på att entreprenören, konsulten och leverantören uppfyller industrins gemensamma skydds- och säkerhetskrav.

Utbildningen genomförs individuellt i form av självstudier på webben, tar ca 2-3 timmar att genomföra och ger ett så kallat SSG-pass.

SSG passet är giltigt i 3 år och måste därefter förnyas.

SSG Entré-utbildningen finns tillgänglig på svenska, engelska, norska, tyska, finska, italienska och polska.

Lokala regler och förskrifter för varje arbetsställe

Varje anläggning inom ABB har lokala föreskrifter för skydd, ordning och säkerhet. Dessa utbildningsavsnitt skall genomföras innan arbete påbörjas. Detta sker muntligt på arbetsstället, genom besöksfilm eller på det sätt som anläggningen anser lämpligt.

Det är väldigt viktigt att ni under vistelsen tar del av den information om risker och annat som behövs för att skapa en säker arbetsplats.

Stäm alltid av med er ABB-kontakt angående vilka kravutbildningar som krävs för just det arbete som skall genomföras.
Vilka berörs och skall ha godkänt certifikat i SSG Entré.

Vilka berörs och skall ha godkänt certifikat i SSG Entré

 • Entreprenörer som ABB anlitar i Sverige.
  • Alla som vi tar in i vår verksamhet som arbetar i produktionsområden.
  • Alla som vi tar in för kunds räkning som arbetar i produktionsområden.
 • Leverantörer som vi tar in och som självständigt utför tjänst i vår verksamhet utan ledsagare, annars behandlas dessa som besökare.
 • Konsulter (inhyrd personal under ABBs arbetsledning).
  • Alla som vi tar in i vår verksamhet som arbetar i produktionsområden.
  • Alla som vi tar in för kunds räkning som arbetar i produktionsområden.
 • Praktikanter/Sommarjobbare
  • Önskvärt att alla går denna utbildning men den kan göras som en lokal utbildning.
 • Besökare
 • Behöver inte SSG-entré, får säkerhetsinformation av värden som också har ansvar för besökaren. Detta gäller även en entreprenör som utför arbete under mindre än en timme, ex montage av projektor, skall hanteras som besökare och ha ledsagare.

Kostnad och ansvar för utbildning

Ansvar för Entreprenad, leverantör och konsult

Entreprenören, leverantören och konsultfirman (konsulten) ansvarar för att säkerställa att samtliga anställda som skall utföra arbete i ABBs lokaler eller på uppdrag av ABB externt hos kund har tagit del av innehållet i de utbildningar som krävs innan tillträde ges.

Följande skall utföras innan ett arbete påbörjas:

 • Registrera ert företag på www.ssg.se.
 • Registrera de anställda som skall gå SSG Entré-utbildningen och se till att de får inloggningsuppgifter.
 • Ge anställda en rimlig tid att genomföra utbildningen och den lokala utbildningen om sådan finns.
 • Säkerställ att de anställda genomgått utbildningen med godkänt resultat genom att attestera detta i systemet.
 • Se till att de anställda får sina personliga Entré-pass för uppvisande på aktuell anläggning.

Entreprenörer, leverantörer samt konsulter utför utbildningen för 850kr/person, (pris per 24/10-2013 som eventuellt kan komma att ändras) utbildningen bekostas helt av entreprenören/konsulten.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Annica Hallberg, som är projektledare för utbildningen.

Mer information om ABB:s SSG Entré krav.
Besök även SSG Entrés hemsida för mer information.