Krav på SSG Entré vid alla våra produktionsanläggningar

Inom ABB har vi som krav att alla entreprenörer, leverantörer och konsulter som ska genomföra arbete i våra produktionsanläggningar ska ha genomfört SSG entré grundkurs, som är gemensam för nästan alla större industrier i Sverige. Lokala tilläggsutbildningar finns hos några enheter.

Kurserna som utförs i SSGs regi är säkerhetsutbildningar som ger grundläggande kunskaper inom hälsa, säkerhet och miljö.

Kurserna genomförs via SSGs webbplats och är pedagogiskt upplagd med textavsnitt, bilder, filmer, animeringar och kontrollfrågor. Tack vare att kurserna är webbaserad så kan den genomföras när och var som helst från en internetuppkopplad dator eller surfplatta. Kurserna avslutas med ett kunskapstest för att säkerställa att kursdeltagaren tillgodogjort sig kunskaperna, och är sedan giltig i 3 år.

Anmälan och genomförande

För att genomföra utbildningarna behöver företaget du är anställd hos vara registrerade hos SSG. Vid registrering bestämmer man vem eller vilka som ska vara administratörer. Det är administratörerna på ditt företag som lägger in personal och tilldelar utbildningar.
 
Select region / language