Fakturahantering och leverantörsbetalning

Hur skickas faktura till ABB?

E-faktura

Inom ABB vill vi i första hand ha e-fakturor till oss och vår samarbetspartner i Sverige är Strålfors AB.

För att komma igång med E-faktura mot ABB AB, ABB Electrification Sweden AB och ABB E-Mobility AB  anmäler du dig till tjänsten genom att fylla i sidan 2 i blanketterna nedan ”registrering av Part till ABB” och mailar dessa till kontaktpersonerna inom ABB. Vi kompletterar därefter formulären och vidarebefordrar till Strålfors.

Kontaktpersoner för e-fakturor till ABB

Du kan naturligtvis även kontakta dina vanliga kontaktpersoner på ABB.


VAT-nummer

SE559193090301

 

GLN-kod för e-fakturor

7350112500015

 

Mailadress till ABB för anmälan, test, produktion och allmänna frågor

 

se-apsupport@abb.com

 

Mailadress till ABB för system- och teknikfrågor

integration.support.handling@se.abb.com

 

Strålfors AB. Frågor angående mappning och EDI-avtal med Strålfors samt teknisk kommunikation

customer.service@stralfors.se


VAT-nummer

SE559198453801

 

GLN-kod för e-fakturor

7350112520006

Mailadress till ABB för anmälan, test, produktion och allmänna frågor

 

se.apsupport@abb.com

 

Mailadress till ABB för system- och teknikfrågor

integration.support.handling@se.abb.com

 

Strålfors AB. Frågor angående mappning och EDI-avtal med Strålfors samt teknisk kommunikation

customer.service@stralfors.se


VAT-nummer

SE559326635501

 

GLN-kod för e-fakturor

7350112560064

Mailadress till ABB för anmälan, test, produktion och allmänna frågor

 

se.apsupport@abb.com

 

Mailadress till ABB för system- och teknikfrågor

integration.support.handling@se.abb.com

 

Strålfors AB. Frågor angående mappning och EDI-avtal med Strålfors samt teknisk kommunikation

customer.service@stralfors.se

PDF-faktura

 

Om e-faktura inte är möjligt kan vi också under vissa förutsättningar ta emot fakturor i pdf-format.


VAT-nummer

SE559193090301

 

Mailadress (non-reply) för pdf-fakturor

(och maskinskrivna påminnelser i pdf-format)

SE-pdfinvoice@abb.com


VAT-nummer

SE559198453801

 

Mailadress (non-reply) för pdf-fakturor

(och maskinskrivna påminnelser i pdf-format)

SE-pdfinvoice@abb.com


VAT-nummer

SE559326635501

 

Mailadress (non-reply) för pdf-fakturor

(och maskinskrivna påminnelser i pdf-format)

SE-pdfinvoice@abb.com

 

1. En faktura per mail och en faktura per pdf-fil

2. Fakturabilagor måste vara inkluderade i samma pdf-fil som grundfakturan

3. Fakturanumret måste framgå antingen i mailets ämnesrad eller i namnet på pdf-fakturan

 

Andra generella fakturakrav måste vara uppfyllda (t.ex. att fakturan måste innehålla korrekt faktureringsadress, FE-nummer och en korrekt fakturareferens. Vid eventuella fel kan fakturan komma att rejektas och returneras per post.

Select region / language