Våra värderingar

Du kan se denna sida på:

  • SV

Våra värderingar utgör hörnstenen i vår kultur. De finns för att vägleda och forma våra handlingar och samtal med våra kollegor, kunder, partners och samhället i stort, och hjälper oss att uppnå vårt syfte genom vår verksamhetsmodell ABB Way. Genom att agera i enlighet med våra fyra värderingar leder vi med exempel i hur vi gör affärer och hur vi agerar.

 
Courage


Vi på ABB:

- Vidtar åtgärder och hanterar konsekvenser
- Vågar säga till och be om hjälp
- Tar kalkylerade risker för att skapa framgång

Care


Vi på ABB:

- Tar hand om våra kunder, medarbetare och miljön
- Respekterar och värdesätter skillnader
- Gör det som är rätt och agerar med integritet

Curiosity


Vi på ABB:

- Menar att det alltid finns ett bättre sätt
- Leder med teknik och innovationer
- Lär oss av misstag och framgångar

Collaboration


Vi på ABB:

- Är övertygade om att smarta människor samarbetar
- Bygger vidare på varandras styrkor och framgångar
- Samarbetar med våra kunder

Select region / language