Global site

Kasutuselt kõrvaldamise teenused

Kõrvaldame seadme kasutuselt, võtame lahti, eemaldame ja teeme muud seotud toimingud professionaalselt.

Paigaldame masinaid ja tootmisliine uude asukohta, lähtudes tööstusstandarditest ning järgides täpselt keskkonna- ja ohutusnõudeid. Ulatuslik võrgustik võimaldab meil kasutatud seadmetest panna kokku uus seade ja otsida sellele uus kasutuskoht.

Kas vajad asjatundlikku teenusepakkujat tootmisseadmete taaskäitlemiseks või uue seadme asemel kasutatud seadmetest kokkupandud seadet? Meilt saab mõlemat.

Võta meiega ühendust.

Valides ABB kasutuselt kõrvaldamise teenused, võib kindel olla, et seadmed võetakse lahti, taaskäideldakse ja -kasutatakse vastutustundlikult ning kooskõlas kohalduvate seaduste ja tööstusstandarditega.

 

Toodetele ja süsteemidele