Kdo smo - ABB na kratko

ABB je vodilna organizacija na področju energetike in avtomatizacije. Sedež je v Zürichu v Švici. Skupina ABB zaposluje okoli 105.000 ljudi in deluje v več kot 100 državah po svetu. Delnice podjetja kotirajo na borzah v Zürichu, Stockholmu in New Yorku.

Skupino ABB sestavljajo štiri divizije, ki skrbijo za zadovoljstvo svojih kupcev.

Skupina ABB je bila v sedanji obliki ustanovljena leta 1988, vendar njena zgodovina sega več kot 130 let nazaj. Uspeh skupine ABB je osredotočenost v raziskave in razvoj. ABB ohranja sedem raziskovalnih centrov po vsem svetu in še naprej vlaga v raziskave in razvoj, ne glede na tržne razmere.

Rezultat so številne inovacije. Večina tehnologij, ki so osnova naše sodobne družbe, od visokonapetostnega enosmernega prenosa električne energije do revolucionarnega ladijskega pogona, je bila razvita in uspešno plasirana na trg s strani ABB. Danes je ABB na trgu največji dobavitelj industrijskih motorjev in pogonov, največji ponudnik generatorjev za vetrno industrijo ter največji dobavitelj električnih omrežij po vsem svetu.

ABB v Sloveniji

1. Januarja 1992 je bilo v Ljubljani ustanovljeno prvo ABB predstavništvo za Slovenijo.

Družba ABB Inženiring d.o.o. (kratek naziv ABB d.o.o.), Brnčičeva ulica 19g, 1231 Ljubljana-Črnuče, je bila ustanovljena z Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ASEA BROWN BOVERI Inženiring d.o.o. (v nadaljevanju Akt o ustanovitvi) z dne 23.10.1997. V sodni register je bila vpisana pod številko registrskega vložka 1/29935/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo pod števiko sklepa SRG 97/06033 z dne 21.11.1997.

Ustanovitelj in edini vlagatelj je družba ABB Asea Brown Boveri Ltd., Zurich, Affoltenstrasse 44, Švica. Osnovni kapital znaša 1.507.228,00 EUR. Lastništvo ABB d.o.o. je dne 23.6.2004 prevzela družba ABB HOLDING B.V., Amsterdam, Haspelslaan 65, ki je edini vlagatelj. Osnovni kapital ostaja nespremenjen.

Danes se v poslovanju družbe trgovina in izvedba projektov ves čas prepletata, odvisno od želja in potreb naših kupcev. Naši kupci so slovenske družbe za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije ter industrija, nekaj malega pa izvažamo tudi v tujino.

Dodatne informacije

Select region / language