Organizačná štruktúra

Manažment

Generálny riaditeľ

Pavel Mík

Financie

Ivana Lastomírska

Právne záležitosti a etika podnikania

Martina Ondrášová

HSE

Martin Švehla

Ľudské zdroje

Lenka Káňová

Riaditelia obchodných jednotiek

Robotika

Pavel Mík

Motory a pohony

Mario Pastierovič

Elektrifikácia

Marcel Hruška

Select region / language