Organizačná štruktúra, veľké projekty a história siahajúca až do roku 1883

ABB v skratke

O ABB

Naša kultúra

Kontaktujte nás

Select region / language