Oddelenia ABB

Portfólio skupiny ABB je rozdelené do 4 oddelení, z ktorých každé sa zameriava na špecifické priemyselné odvetvia alebo produktové skupiny. Na tejto stránke nájdete krátku charakteristiku každého z nich. Pokiaľ sa zaujímate o ďalšie informácie, kliknite na odkazy jednotlivých oddelení.

Elektrifikácia

Ponuka

Výrobky a riešenia pre rôzne elektrické aplikácie od automatizácie rezidenčných domov po priemyselné budovy, vrátane NN ističov, spínačov, riadiacich systémov, domového elektroinštalačného materiálu, rozvodníc a káblových systémov pre vašu bezpečnosť a spoľahlivosť. Portfólio zahŕňa aj infraštruktúru pre nabíjanie elektrických vozidiel.

Zákazníci

Distribútori, inštalatéri, OEMs, systémoví integrátori, kontraktori, architekti a koncoví užívatelia.

Zaujímavosť

ABB každý deň prepravuje viac ako 1 milión produktov svojim zákazníkom po celom svete.

Procesná automatizácia

Ponuka

Produkty, systémy a servis pre optimalizáciu produktivity priemyselných procesov. Inžiniering na kľúč, riadiace systémy, produkty regulácie a merania, produkty špecifické pre priemyselné odvetvia (napr. elektrické hnacie systémy pre lode, banské výťahy, turbodúchadlá).

Zákazníci

Procesné priemyselné odvetvia, napr. ropný a plynárenský, petrochemický, ťažobný, hutnícky, námorný, papierenský a celulózny, cementárenský.

Zaujímavosť

ABB dodala vôbec prvé riešenie elektrického prepojenia pevniny s ropnými vežami na mori.

Pohony

Ponuka

Motory, generátory a frekvenčné meniče.

Zákazníci

Výrobcovia, OEM v rôznych priemyselných sektoroch, koncoví užívatelia celého spektra spracovateľských odvetví, prevádzkovatelia v oblasti dopravy a infraštruktúry.

Zaujímavosť

ABB je najväčším dodávateľom priemyselných elektrických motorov a pohonov vo svete.

Robotika a automatizácia

Ponuka

Robotika a riešenia pre automatizáciu výrobných fabrík.

Zákazníci

Výrobcovia, OEM v rôznych priemyselných sektoroch, koncoví užívatelia celého spektra spracovateľských odvetví.

Zaujímavosť

ABB v Šanghaji buduje najmodernejšiu robotickú továreň na svete.

Select region / language