Elektrifikácia

ABB ponúka kompletné riešenia NN a VN technológií, ktoré budú prepájať, chrániť, riadiť a merať elektrické systémy vo všetkých hlavných priemyselných odvetviach, vrátane rezidenčného sektoru.

Naše riešenia zlepšujú spoľahlivosť a efektivitu elektrických inštalácií cez balíky modulárnych elektrických staníc, produkty distribučnej automatizácie, rozvodne, výkonové vypínače, meracie zariadenia, riadiace systémy, domový elektroinštalačný materiál či káblové systémy, vrátane systémov KNX, ktoré zautomatizujú osvetlenie, kúrenie, ventiláciu, bezpečnosť a siete dátovej komunikácie budov.

Portfólio zahŕňa tiež infraštruktúru pre nabíjanie elektrických vozidiel.

Portfólio

Odkazy

Select region / language