Procesná automatizácia

Oddelenie sa zameriava na produkty a riešenia pre oblasť inštrumentácie, automatizácie a optimalizácie priemyselných procesov. Tie prinášajú zlepšenie produktivity a energetické úspory predovšetkým pre zákazníkov ropného a plynárenského sektoru, elektrárne, chemický, farmaceutický, papierenský a celulózny priemysel či spracovanie minerálov a rúd.

Portfólio

Riešenia pre priemysel

Servisné stránky

Odkazy

Select region / language