Roboty pre balenie a paletizáciu

 

 

Paletizácia je monotónna a fyzicky náročná úloha. Automatizácia tohto procesu vytvára bezpečnejšie pracovné prostredie tým, že odbremení zamestnancov od namáhavej práce, čo výrobcovi umožňuje premiestniť ich na bezpečnejšie úlohy vyššej úrovne. Využitie robotov na paletizačné procesy tiež zníži chybovosť manuálnej práce a zvýši efektivitu pracoviska.

Pozrite si náhľady projektov našich zákazníkov z prostredia balenia a paletizácie.

Najnovšie referencie

 

Ďalšie referencie z paletizačných aplikácií

Select region / language