ยอดซื้อสะสมและของรางวัล

แคมเปญโปรโมชั่น ABB Rewards ร้านค้าสามารถสะสมยอดซื้อสินค้าแบรนด์เอบีบีที่ร่วมรายการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 จนถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสามารถแลกรับของรางวัลต่างๆภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้

 

TH Flyer rewards promotion_220202_V2_DE_jpg
Select region / language