Üye olduğumuz başlıca kuruluşlar

Aşağıda, ABB'nin üye olduğu ve sürdürülebilirlik konusuna farklı yönlerden dahil olan başlıca örgüt ve girişimlerden bazıları listelenmiştir. 
Select region / language