ABB'de Sürdürülebilirlik

ABB için sürdürülebilirlik, ekonomik başarının, bilinçli çevre yönetiminin ve sosyal gelişimin, tüm paydaşlarımızın yararına olacak biçimde dengelenmesidir. Sürdürülebilirlik, ABB'nin kurumsal stratejisi ve iş başarısının bir parçasıdır. 

Sürdürülebilirlik fikri, müşterilerimize sunduğumuz ürünleri tasarlama ve üretme süreçlerimizi, tedarikçilerle olan bağlantılarımızı, riskleri ve fırsatları nasıl değerlendirdiğimizi ve operasyon yaptığımız bölgelerde karşılıklı ilişkileri ne şekilde yürüttüğümüzü  kapsıyor. Çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve faaliyetlerimizle ilgili diğer aktörlerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek de tüm bunlarla paralel gidiyor.


CEO: ABB ve sürdürülebilirlik

Anahtar bilgiler

İlkeler
Performans
Başarı hikayeleri
Asli üyelikler
ABB Türkiye Yönetim Sistemleri
Sorumlu kaynak
Select region / language