Çevresel etkileri azaltmayı taahhüt ediyoruz


ABB'nin tedarik ettiği ürün, sistem ve servis çözümleri, müşterilerine işlerini geliştirme imkânı sağlamakla kalmıyor, iyileştirilmiş enerji verimliliği ve yüksek endüstriyel üretkenlik sayesinde çevresel etkileri azaltmalarına da yardımcı oluyor.

Çevresel performans çalışması bizim kendi operasyonlarımız için de geçerli ve 2014-2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri, bu konudaki kararlılığımızı ve amaçlarımızı ortaya koyuyor. ABB operasyonlarına konu olan çevresel meseleler için, enerji, su ve malzeme kullanımının azaltılması, atık geri dönüşümünün arttırılması, tehlikeli materyallerin elimine edilmesi ve verimli lojistik ve ambalajlama konularında bir dizi politika ve program devreye sokulmuştur.

Dünya genelindeki tesis ve ofislerimizde, 900'den fazla sürdürülebilirlik uzmanı istihdam etmiş durumdayız. Bu ekipler programlarımızı uygulamak ve tesislerimizde, çevre, sağlık ve güvenlik risklerini yönetmeye yarayan ISO ve OHSAS standartlarına uygun kriterleri sağlamak için çalışıyorlar.

Risk azaltma ve sürekli iyileştirme ilkelerimiz, ürün geliştirme yaklaşımımıza da yansıyor. Eko-verimli ve geri dönüşümlü ürünler tasarlarken, Hizmet Ömrü Değerlendirmesi ile süreci yönetiyoruz, ki bu ayrıntılı değerlendirmeler, uzun vadeli çevresel sonuçları içeriyor.

En iyi uygulamayı paylaşmak ve sürdürülebilirlik konularında ortaklaşa davranmak, yaklaşımımızın anahtarını oluşturuyor. Çevre için yararlı, işimiz için daha iyi olan etkili programların uygulanmasına yardım edecek şekilde müşteriler, tedarikçiler, dış organizasyonlar ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapıyoruz.

Enerji ve iklim

Kaynak verimliliği

Anahtar bilgiler

Politikalar
Performans
Örnek olay incelemeleri
Select region / language