Sürdürülebilir değer yaratımı

ABB'nin firma vizyonu olan "Daha iyi bir dünya için güç ve verimlilik" sloganı, sürdürülebilir değer yaratmaya yönelik bir sorumluluktur.

Sürdürülebilirlik fikri ve ilkeleri, firma değerler zincirimize yerleşmiş haldedir: enerji tasarruflu ürünleri nasıl geliştirip ürettiğimizden, malzeme kaynağı bulmaya, ürün hizmet ömrü sonu geri dönüşümü ve atıkların uzaklaştırılmasına kadar tüm aşamalarda...

Kamu hizmetleri, endüstriler, altyapı hizmetleri ve taşımacılık sektöründeki müşterilerimize, operasyonlarını daha az enerji ve daha düşük çevresel etkiyle yapmaları için, enerji tasarruflu güç ve otomasyon ürünleri, sistemleri ve çözümleri üretip tedarik ediyor, böylece değer yaratmış oluyoruz. Sağlık ve emniyeti, sosyal ve çevresel etkiler ile güvenliğe yönelik unsurları kapsayan güçlü risk yönetimi süreçleri, işletme performans ve esnekliğini kuvvetlendirmektedir.

Amaç

2020 ve ötesi itibariyle ABB, bir eşi daha olmayan hizmetleri ve sürdürülebilir işletme pratikleriyle, daha sürdürülebilir bir dünya için katkı sağlayan lider firma olarak yerini almış olacak. Bu bize, pazardaki fırsatları değerlendirmede ve müşterilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız için değer yaratırken, güvenlik, emniyet ve çevre risklerini azaltmada yardımcı olacak bir durumdur.

Sürdürülebilirlik stratejisi

Stratejimiz, 2014-2020 arası için koyduğumuz dokuz Sürdürülebilirlik Hedefi üzerinden daha iyi bir dünya kurmak adına katkı sunmaktır.
Malzeme konuları

Yolculuğumuz

ABB sürdürülebilirlik yolculuğuna 1990'ların başında çıktı. Gerek içeride, gerekse dışarırda yaptığımız çalışmaların odağında, sağlık, güvenlik ve emniyet standartlarını ve performansını yükseltmek, firma farkındalığını ve performansını geliştirmek, çevresel ve sosyal konularla insan hakları konularında raporlar hazırlamak ve çeşitli uluslararası program ve girişimleri desteklemek vardır.

Select region / language