Toplum

İhtiyaçları artan bir dünyada sorumlu davranmak

ABB'de, firmanın toplumun bir parçası olduğunu fark ediyoruz ve artan zorluklarla başa çıkmak için çaba gösteriyoruz. Sosyal alandaki yetkilerimiz, paydaşlarımızın ABB algılarına, firma performansına, risk yönetimine ve tutuma bağlı.

İşimizin toplumsal ilerlemeye yapacağı katkıları farklı şekillerde görüyoruz. Ürünlerimiz, sistemlerimiz ve servislerimizle; örneğin, kamu hizmetlerine, endüstriye, taşımacılığa ve altyapı hizmetlerine enerji tasarruflu destek sağlamak, düşük çevresel etkiyle güç arzını ve verimliliği arttırmak şeklinde...

Güç tedariki, sosyal değişim ve gelişime hız kazandıran bir unsur. Sağlık hizmetleri, eğitim, iskân ve yeni iş alanları açma konularında güç tedarikinin önemine siz de tanık olun.

ABB'nin, gündelik anlamda bağlantıda olduğu pek çok insan üzerinde doğrudan bir etkisi var: çalışanlar ve yükleniciler, iş ortakları, tedarikçiler ve operasyon yaptığımız çevreler. Çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin iş sağlığı güvenliği birinci önceliğimiz. Üst sınıf çalışanlar için cazibe oluşturmak, bu çalışanların gelişimini sağlamak ve onları elde tutmak ise, çalışma sürekliliği ve iyileştirme süreçlerinin ayrı bir yönünü oluşturuyor.

Belli bir sosyal katmanın ilerlemesine destek olan küresel ve yerel programlarımız da var; kırsal bölge elektriklendirme programları ve devreye aldığımız birkaç yüzlerce sosyal proje bu açıdan önemli.Ayrıca, kurumsal bir program dünya genelinde yetenekli ancak ihtiyaç sahibi mühendislik öğrencilerine destek oluyor.

Performansımız, işimizi ve sosyal sorumluluklarımızı ana hatlarıyla ortaya koyan temel standartlar ve ilkeler tarafından desteklenir. Tüm bunlar esas değerlerimizi tanımlar ve ve paydaşlarımıza ABB'den neler bekleyebileceklerini anlamalarında yardımcı olur.

Hassas ülkeler

Anahtar bilgi

Politikalar
Performans
Örnek olay incelemeleri
İlgili web siteleri
2014 örnek olay incelemeleri
Select region / language