Kun sähkökatko yllättää, UPS järjestelmäsi akusto varmistaa toiminnan jatkuvuuden – täyteen varattuna ja toimintavalmiina

        

Sellainen akusto, jonka ylläpito on laiminlyöty, vaarantaa koko sähkönsyöttöjärjestelmän käytet­tävyyden ja kyseenalaistaa siihen käytetyn inves­toinnin.

ABB:n huolto tarjoaa kaikki mittaus- ja muut yl­läpitotoimenpiteet, joilla voidaan varmistaa akus­ton luotettava toiminta kaikissa tilanteissa.

Nykyaikainen UPS-järjestelmä varustetaan yleensä suljetulla lyijyakustolla. Akusto soveltuu erinomaisesti UPS-käyttöön, ja se voidaan asen­taa useimpiin tiloihin ilman rajoituksia. Tällaisen akuston käytössä tulee kuitenkin huomioida eräitä oleellisen tärkeitä seikkoja. Akuston kapa­siteetti alenee ajan myötä ja alittaa tietyssä vai­heessa hyväksyttävän rajan.

Akkujen toiminta ja käyttöikä riippuvat myös pal­jon ympäristön lämpötilasta. Alhainen lämpötila alentaa käytettävissä olevaa kapasiteettia, ja liian korkea lämpötila kiihdyttää akuston korroosiota ja lyhentää akkujen käyttöikää.

 

Tutustu esitteisiin

Select region / language