PCS100 MV UPS (keskijännite) sovellukset:

Teollisuussovellukset 

Suuret kriittiset valmistusprosessit, kuten kemikaalit ja puolijohdevalmistus, vaativat paljon katkeamatonta sähkönsyötön tehoa. Käyttämällä PSC100 MV UPS-järjestelmää suojaamaan kriittisiä valmistusprosesseja, turvaat laitoksen toiminnan alhaisimmilla käyttökustannuksilla. Jälkiasennus mahdollistaa suojauksen sähköverkon keskijännitetasolla.

Mega-luokan konesalit

PCS100 MV UPS voidaan asentaa syöttävään verkkoon suojaamaan koko konesalin kuorma tai vaihtoehtoisesti joko palvelin tai mekaaniset kuormat. Asentamalla PCS100 MV UPS keskijänniteverkkoon, saadaan aikaan kaikkein paras hyötysuhde ja mahdollisuus järjestelmän asentamiseen konesalikiinteistön ulkopuolelle.

Select region / language